KAS KELIA GRĖSMĘ
LIETUVOS NACIONALINIAM
SAUGUMUI?..
 
Juozas IVANAUSKAS
 
 
 
„Valio! Valio! Vanagai išskrido medžioti! Gal bauginimo ir terorizavimo taktika valdančiosios koalicijos „strategams“ pavyks atitraukti tautos dėmesį nuo nemokšiško valstybės valdymo?“ – Povilas Masilionis
 
Kažin ar galime jaustis saugūs, gyvendami korupcijos ir melo tvaiko persmelktoje, bankrutuojančioje valstybėje, kurios išponėjusi valdžia, užuot iš esmės sprendusi įsisenėjusias vidaus problemas, užsiima viešųjų ryšių akcijomis visuomenei klaidinti, dezinformuoti, skaldyti, o savo neįgalumui pridengti pasitelkia „kremliaus strategų“ neva keliamas grėsmes šalies nacionaliniam saugumui ir sąmoningai, metai po metų, kursto nesantaiką, aštrina santykius su didžiąja Rytų kaimyne Rusija?..
Šiaip jau vengiantis sutirštinti spalvas teisininkas Kęstutis Čilinskas, išimtinai per Konstitucijos prizmę žvelgiantis bei vertinantis procesus valstybėje, yra priverstas konstatuoti: dabartinė valdžios sistema Lietuvoje – apgaulės ir melo sistema, amorali sistema!..
Akcentuodamas, jog melo technologijomis ir melo komercija, kurią organizuoja politikai, susaistyti korupciniais ryšiais su oligarchinėmis grupuotėmis, nekuria jokio naudingo produkto, K.Čilinskas bando perspėti visuomenę apie pragaištingas tokio valdymo pasekmes ir bent pristabdyti
 
171

prarajon dardantį oligarchinės valdžios traukinį, aiškindamas žmonėms visą šio ydingo korupcijos mechanizmo prigimtį: „Neskaidriais sandoriais yra „plaunami“ pinigai iš valstybės kišenės ir „perpumpuojami“ į kelias oligarchines bendroves. O po to dalis tokiu būdu „išplautų“ valstybės lėšų „perpumpuojama“ į valdančių partijų ir politikų kišenes, kuriamos viešųjų ryšių schemos, padedančios suklaidinti, apgauti visuomenę. Taip sukasi tas užburtas oligarchinės sistemos ratas, neduodantis jokio realaus, naudingo produkto, išskyrus melą ir viešuosius ryšius, kuriais siekiama tikroviškai pavaizduoti tai, kas nėra tikrovė. Tokiu būdu valstybė stumiama gilyn į krizę. Demokratiška valdžia turėtų siekti investuoti valstybės lėšas į verslą, sukuriantį tikrą produktą, kurį galima parduoti užsieniui. O kaip galima parduoti užsieniui melą?.. Įsisukę į amžiną melo ratą, į tą melo rinką, mes tik grimztame gilyn į krizę“, – teigia advokatas K.Čilinskas, neprarasdamas vilties, jog LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė paseks JAV Prezidento B.Obamos pavyzdžiu ir tęsės rinkėjams duotus pažadus – „išguiti šešėlius iš politikos ir moralės“, kovoti oligopolijomis ir klanais.
Jeigu B.Obama žadėjo amerikiečiams, kad bus kovojama prieš monopolijas, o tapęs prezidentu pradėjo kovoti prieš monopolijas, žadėjo susodinti į kalėjimus tuos, kurie sudarė oligarchinius sandorius, taip ir padarė, tai kodėl gi Prezidentė D.Grybauskaitė to nedaro? Kodėl Jos Ekscelencija pasyviai stebi, kaip grubias, lemtingas klaidas daranti A.Kubiliaus Vyriausybė, remiama Seimo valdančiosios koalicijos, sėkmingai gramzdina Lietuvą gilyn į krizę?..
Smulkūs, vidutiniai verslininkai, savo kailiu patiriantys Tėvynės sąjungos „mylėtojų“ valdymo pasekmes, tiek galimais, tiek ir negalimais būdais bando išgyventi. Kartais jie surengia protesto mitingus, pilietines akcijas, vildamiesi, kad valdžia pagaliau atsitokės, susipras, jog A.Kubiliaus „diržų
 
172

Protesto demonstracija
Pažemintieji ir nuskriaustieji, smaugiami nepakeliamos mokesčių naštos dirbantieji, siunčia S.O.S. signalus oligarchinės valdžios institucijoms, desperatiškai klausdami: kas išgelbės Lietuvos piliečius nuo valdančiųjų vykdomos skurdinimo politikos?..
 
veržimo“ politika, taikoma socialiai pažeidžiamam visuomenės sluoksniui, tuo pat metu nemažinant valstybės valdymo išlaidų ir aplenkiant stambiuosius verslo ryklius – oligarchus, pažeidžia ekonominę pusiausvyrą ir kerta šaką, ant kurios sėdi didžioji dauguma šalies gyventojų. Pažeminti ir nuskriaustieji, smaugiami nepakeliamos mokesčių naštos dirbantieji, siunčia S.O.S. signalus oligarchinės valdžios institucijoms, desperatiškai klausdami: kas išgelbės Lietuvos piliečius nuo valdančiųjų vykdomos skurdinimo politikos?..
Net sunku įsivaizduoti, kaip galima, pakėlus PVM 21 proc. ir tuo pat metu gerokai sumažinus darbuotojo atlyginimą arba išvis palikus žmogų be darbo, surinkti daugiau mokesčių? Tada juk prasideda atvirkštinis procesas: jeigu žmogus netenka darbo, tai jis jau nebeišgali mokėti ne tik Sodros, bet ir jokių kitų mokesčių. O bedarbių Lietuvoje, berods, apie 300 tūkstančių, tai kur dėtis tiems žmonėms?!..
 
173

Iš čia ir verslo bėdos: nėra darbo – nėra prekybos. O juk smulkieji verslininkai, sudarantys didžiąją ekonomikos dalį, jau yra ties žlugimo riba. Kur tai matyta, kad sava valstybė kirstų savo ekonomiką!?.. Ar šeimininkas kerta savo obelis tam, kad kaimynas atvežtų jam savo obuolius parduoti?..
Kai verslas apkraunamas tiesiog nepakeliamais mokesčiais, jis negali su niekuo konkuruoti, kadangi vietinė produkcija tampa nekonkurencinga. Kas pirks prekę lietuvišką, jeigu ji ir be mokesčių jau brangesnė už importinę? Apie kokia ekonomiką galima kalbėti ir kokius mokesčius galima surinkti, jeigu sudaromos tokios apsunkintos verslui sąlygos?.. Dauguma ES valstybių daro priešingai – sudaro sąlygas vystytis verslui, skatina smulkų ir vidutinį verslą. Ir tai pasitarnauja naujų darbo vietų atsiradimui, mokesčių surinkimui, socialiniam stabilumai. Juk tai taip paprasta!..
Daugelyje šalių sėkmingai veikia asmens Bankroto įstatymas, tad kuo Lietuva prastesnė šiuo atžvilgiu? Įmonės bankrutuoja ir vėl atsiranda, o ką daryti žmogui jeigu žlunga jo verslas? Žmogus juk ne daiktas, ką jam daryti, kas jį apgins? Jei veikia Bankroto įstatymas kitose šalyse, tai ir mes juk ne akmens amžiuje gyvename!..
Kol Lietuva „smaugiasi“ mokesčiais, konkurentai nesnaudžia, kai kurie atvirai šaiposi, atveža savo produkciją, kuri ženkliai konkurencingesnė dėl savo vos ne perpus mažesnės kainos. Užsieniečiai Lietuvoje sėkmingai parduoda savo prekes, ir vėl atveža. Ko gero, kenčia nuo to visi, labiausiai galutinis pirkėjas, kuriam tenka produktas, apmokestintas dideliais mokesčiais.
Ir štai vykdant Lietuvoje tokią pragaištingą tautiečių skurdinimo, verslo žlugdymo, valstybės bankroto politiką, valdančiosios koalicijos stuburą sudarantys konservatoriai atranda laiko prastūminėti Seime nežinia
 
174

kam pasitarnaujančius įstatymus dėl sovietinės ir nacių simbolikos sulyginimo. Jie siūlo kriminalizuoti sovietų agresijos neigimą ir sodinti į kalėjimus žmones, turinčius kitokią nuomonę, nesutampančią su prolandsberginių ideologų paranojiškais kliedesiais. Reaguodama į tai Rusijos užsienio reikalų ministerija tokius LT valdančiųjų ketinimus legalizuoti bausmes už sovietų agresijos neigimą neseniai pavadino „ciniškais ir amoraliais“.
Nesunku atspėti konservatorių valdančiosios klikos „patriotus“, labiausiai trokštančius įsiūbuoti nesantaikos valtį su Rytų kaimyne. Niekam ne paslaptis, jog už visų abramikienių, zingerių ir saudargų iniciatyvų kyšo didžiojo „patriarcho“ Vytauto Landsbergio ausys!..
 
Povilas MASILIONIS straipsnelyje „Vanagų puota Marijos žemėje“ teigia: „Persikrikštijusius konservatorius pavadinau Tėvynės „sojuzu“ neatsitiktinai. Vanagų politika santykiuose su kaimynais tarnauja tik vienam tikslui – kad Lietuvai būtų blogiau. Tik Lietuvos priešai gali šiandien šitaip elgtis: pensininkus – išmarinti badu, visą jaunimą – išvaryti iš tėvynės, o kitaminčius – susodinti į kalėjimus. Tik Lietuvos priešai...“
Be abejo, tokiu atveju kalbėti apie demokratiją, žodžio laisvę, teisę turėti kitokį požiūrį į istorinius įvykius, į užmarštin grimztančią sovietmečio epochą, nei ta, kuris sankcionuojamas Tėvynės sąjungos „mylėtojų“, net neverta.
Net jeigu „Fronto“ lyderis A.Paleckis, pasitelkdamas „kremliaus strategijas“ ir krečia kvailystes Vilniuje, tai dar neaišku, kas iš tikrųjų Lietuvos nacionaliniam saugumui kelia didesnę grėsmę: tariamos „kremliaus frontininko“ kvailystės ar dabartinės valdančiosios koalicijos kompetencijos stoka?!.. Ko gero, ponai konservatoriai turėtų džiaugtis A.Paleckio
 
175

„išsišokimais“. Juk savo pasisakymais „Frontininkas Nr.1“ eilinį kartą pakursto landsbergizmo šalininkų ambicijas bei atitraukia žmonių dėmesį nuo realaus pavojaus, kylančio Lietuvai dėl dabartinės valdžios pragaištingos veiklos, tiksliau, impotentiško neveiksnumo stabilizuojant ekonominę situaciją valstybėje ir nežlugdant verslo.
Deja, tokia pragaištinga valdančiųjų politika tęsiasi pernelyg ilgai, kaip ir tos apsimestinės kai kurių konservatorių pretenzijos jaustis neginčijamais, vieninteliais Tėvynės patriotais – „labiau lietuviais“. Apie landsbergizmo fenomeną, užgimusį Lietuvoje pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais, tikėkimės, bus parašyta ne viena išsami studija, nuvainikuojanti V. Landsbergio „nuopelnus“ valstybei. O kol kas galime remtis garbių disidentų, buvusių politinių kalinių – Liudo Dambrausko „Išeinančiojo mintimis“, Stasio Stungurio „Rūškano laiko godomis“, Vytauto Skuodžio „Melo, neapykantos ir šmeižto kronika“, Aleksandro Bendinsko „Be pagražinimų“ ir kitų Tėvynės patriotų patirtimi, liudijimais, atrandamais jų knygose.
 
Skaitytojo komentaras: skorpionas, 2012-02-17 21:28
 
„Snoro“ afera, FNTT vadovų nušalinimas ir į jų vietas Prezidentei paklusnių asmenų paskyrimas atskleidė tai, kad gyvename „baltųjų apykaklių“ mafijinėje valstybėjesocialiai neteisingoje, korumpuotoje, į milijardines skolas klimpstančioje, teisinio nihilizmo šalyje. Nėra abejonių, kad mafijinės valstybės pamatus padėjo V.Landsbergis, nemenką indelį į mafijinės valstybės kūrimą įnešė AMB, labiausiai pasižymėjo Adamkus, o mafijinės valstybės piramidės viršūnės kūrimą tęsia oligarchų statytinė Grybauskaitė ir jos parankinis Kubilius.
 
176